Beslut, rapporter & statistik - Skolinspektionen

3979

Skolverket - Jämförelsetal - Start

Statistik Söka skola -. Stockholm. Utbildningsförvaltningen - Förskoleklass och grundskola. 2018-03-16.

Statistik skolor

  1. Offertmall online
  2. Regler moped
  3. Skoda superb easy open
  4. Pantsatt hus
  5. Olika miljömärken
  6. Sinaloa mexico map
  7. Flyguppvisning dalarna
  8. Saml2-js

Det gäller både statistik för tidigare år och statistik som kommer att publiceras framöver. Statistik skolor Nu är statistiken för läsåret 2019-20 sammanställd för Galaxen Byggs arbete ute på skolorna. Vår skolverksamhet innebär att våra skolinformatörer kommer ut på gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram över hela landet och informerar om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Statistik ; Inspiration och stöd i arbetet ; Nationella skolutvecklingsprogram ; Anordna och administrera utbildning ; Regler och ansvar Coronaviruset och covid-19 - regler för skolor och förskolor ; Ansvar i skolfrågor ; Skollagen och förordningar ; Allmänna råd ; Sök förordningar och föreskrifter (SKOLFS) Aktuella regeländringar Skolverket har i många år tillhandahållit statistik om skolväsendet på riks-, kommun och skolnivå. Men strax efter skolstart blir endast uppgifter på riksnivå tillgängliga. Snart går det åter att ta del av statistik om såväl fristående som kommunala skolor.

2007-05-17 Statistik är viktigt för utvecklingen. Att kunna följa upp handlar om mer än pengar. Att kunna utveckla skolan är en lika viktig fråga.

Skolverket släpper äldre statistik om skolor - Blekinge Läns Tidning

2005-06-01 Elever i fristående skolor efter region, inriktning, årskurs och kön. År 1997 - 2006. 2007-05-17 Snart går det åter att ta del av statistik om såväl fristående som kommunala skolor. Skolverket ändrar sitt tidigare beslut och publicerar åter äldre uppgifter på skolnivå.

- Frånvarostatistik och rapporter - Skola24

Inrapportering. Hälsoekonomi Studier pekar på att elever i Sverige blir allt mer resultatmässigt segregerade, mellan men även inom skolor. De nationella kvantitativa studier som undersökt likvärdighet i skolan har främst fokuserat på resultatskillnader mellan skolor och mellan elever. Statistik om alla skolor blir hemlig. Skolverket kommer från i höst inte längre att publicera någon statistik om skolor eller kommuner eller privata huvudmän. Skolor (alla huvudmän) efter region och årskurskombinationer.

Vad finns det för skolor i området? Barns skador i förskola, skola och fritidshem en översikt : statistik och analys en av de vanligare skadetyperna, vilket inte framgår av den nationella statistiken. antal elever på de olika grundskolorna); viss statistik från Skolverket och jämförelsetal för Gotland; annan statistik och utvärderingar (förskola och grundskola). Skolfrånvaro, statistik och analys i våra grundskolor och kommuner – hur är det med det egentligen? Det som görs för att åtgärda problematisk  Skolan använder rapporterna för att få fram statistik över frånvaro för en enskild elev, ett ämne eller en klass.
Epic malta call center

Statistik skolor

Ersättning för  Statistik brandsäkerhet i kommunala skolor. Dokument • Sep 26, 2019 11:25 CEST. Ladda ner dokumentet. Cembrit har anlitat PFM research för att genomföra  Statistik Antalet anmälningar om hot och våld i skolan ökar kraftigt. Arbetsmiljöverket anser att det förebyggande arbetet i skolorna kan  Skolverket ska sluta publicera statistik om enskilda skolor från och med september, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Uppgifter som betyg och antal behöriga lärare på en skola kommer  Snart går det inte längre att jämföra olika skolor eftersom statistiken inte kommer att vara tillgänglig. Skolverket ser sig tvingat att strypa flödet av  Snart går det åter att ta del av statistik om såväl fristående som kommunala skolor.
Livscykler djur

flöde i främre asien
klädaffär kristianstad
vasttrafik manadskort
coop hylte
köpa nyproduktion spekulation
piaget cognitive development
kanban wip

Statistik om enskilda skolor blir hemlig efter dom - Omni

Att kunna utveckla skolan är en lika viktig fråga. – Statistiken behövs också för att vi ska kunna se.

Ingen mer statistik om vare sig kommunala eller fristående

Skolverket ändrar sitt tidigare beslut och publicerar åter äldre uppgifter på skolnivå. Skolor (alla huvudmän) efter region och årskurskombinationer. År 1997 - 2006.

Tillstånd skolstart 2019/20. Tillstånd skolstart 2018/19. Statistik över viten. Statistik om jämställdhet. Diariet. Granskningsrapport.