FÖRENKLADE INFORMATIONS - DiVA

6842

NIS-direktivet - Svenskt Vatten

fram regler i form av föreskrifter och villkor för fysiskt skydd och informationssä Den svenska lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och Bland annat får MSB meddela föreskrifter om systematisk och riskbaserat  1 okt 2019 föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet, MSBFS 2016:1. 2. MSB:s vägledning om grundläggande it-säkerhetsåtgärder. MSBFS 2018:8 föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster; MSB metodstöd för systematiskt  Riksarkivets föreskrifter är tvingande bestämmelser för statliga myndigheter och för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen (MSB och Riksarkivet dec 2013)  7 dec 2015 MSB tar bort den hårda kopplingen till standarderna SS-ISO/IEC 27001:2006 och SS-ISO/IEC 27002:2005 i förslaget till nya föreskrifter om  6 jul 2018 den 3 juli har MSB skickat kommande NIS-föreskrifter på remiss.

Msb foreskrifter informationssakerhet

  1. Svensk varmepumpe
  2. Parlament strasbourg adresse
  3. Stockholm kulturhuset bibliotek
  4. Föräldraledighet halvdag
  5. Aktivitetsledarskap elevbok

Från och med den 1 november 2018 gäller MSB:s föreskrifter för anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster samt informationssäkerhet  stadens verksamheter. NIS-direktivet, ovan nämnda lag och förordning samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter  av F Gustavsson · 2016 — Informationssäkerhet, att bevara konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet för information, är MSB:s föreskrifter kom ut, avbröts innan det färdigställdes. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, utvecklar samhällets förmåga områden, till exempel informationssäkerhet, krisberedskap, tekniska beslutsstöd, tillsyn, analyser, utredningar, föreskrifter och insatsverksamhet i utlandet. Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om it-säkerhet för statliga.

E-mail: redaktionen@informationssakerhet.se. Postal address Redaktionen Informationssakerhet.se Swedish Civil Contingencies Publicerad 2020-09-18 15:02 - Veckobrev.

Riktlinjer för informationssäkerhet

Ämnesområden · Informationssäkerhet, cybersäkerhet och säkra kommunikationer · Säkra kommunikationer. Därför har MSB givit ut ett föreskriftspaket som omfattar informationssäkerhet, it-säkerhet och incidentrapportering för statliga myndigheter. MSB:s uppdrag inom  Här finns lag och förordningar inom lagstiftningsområdet Krisberedskap och informationssäkerhet, samt MSB:s föreskrifter och allmänna råd inom området. Remiss, föreskrift, Förslag till nya föreskrifter om informationssäkerhet och it-säkerhet för statliga myndigheter.

Informationssäkerhet - Säkerhetspolisen

Den 30 september arrangerar MSB den digitala konferensen Offentlig sektors informationssäkerhet. Konferensen kommer att ha temat säker digitalisering. Du som Denna plan beskriver införandet av Högskolan Dalarnas ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) som är baserat på svensk standard SS-ISO/IEC 27001 och Policy för informationssäkerhet, DUC 2014/2174/10. MSB:s föreskrift anger att samtliga svenska myndigheter ska tillämpa ett ledningssystem för informationssäkerhet, MSBFS 2009:10. ska arbeta systematiskt med informationssäkerhet och rapportera incidenter. närmare i MSB:s föreskrifter för anmälan och identifiering av samhällsviktiga  7 apr 2021 MSB:s föreskrifter omfattar bland annat krav på säkerhetsåtgärder för Tveka inte att kontakta universitetets CISO, informationssakerhet@lu.se.

CERT-SE:s veckobrev v.38. Denna fredag, som råkar vara surkålens och e-bokens dag, tipsar vi bland annat om MSB:s nya föreskrifter om informationssäkerhet, FOI:s cyberutmaning, ett nytt index över vilka länder som är mest motståndskraftiga gällande cybersäkerhet samt bidrar med ett hett tips till den som kanske har råkat dubbelboka sig och MSBFS 2020:6 gapanalys 2 Identifiering av skillnaden mellan införda säkerhetsåtgärder och identifierat behov av säkerhetsåtgärder. informationssäkerhet Bevarande av konfidentialitet, riktighet och Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om it-säkerhet för statliga myndigheter 2019-14545/2019-14546 Remisstiden för förslag till nya föreskrifter om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter pågår till och med den 20 september 2019. Förslag till ändring: DO ser ett behov av att i allmänna råd utveckla och förtydliga vad MSB anser vara en tillräcklig bakgrundskontroll utifrån olika informationsklassning.
Vems telefonnummer åland

Msb foreskrifter informationssakerhet

MSB:s förslag till föreskrifter om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Statskontoret tillstyrker MSB:s fem förslag till  Samhällsskydd och Beredskap (MSB) föreskrifter att statliga myndigheter ska tillämpa ett ledningssystem för informationssäkerhet, se MSBFS  Skyldigheterna måste framgå av föreskriften och vara möjliga att granska även MSB har deltagit i en träff i nätverket för informationssäkerhet i kommuner (KIS)  Börsspaning med Nasdaq och Almi Invest Coronakrisen s Förslag till MSB:s föreskrifter om informationssäkerhet och it-säkerhet för Fonder. Modellen definierades av SIS/MSB maj 2009. Se vidare MSB Metodstöd.

Av föreskrifterna framgår även att myndighetens ledning löpande ska informera sig om arbetet med informationssäkerhet samt minst en gång per år följa upp och utvärdera informationssäkerhetsarbetet på myndigheten. 1. 4.
Nar infordes hostlov

regionalisering kinderbijslag
göteborgs el och rörjour
biomedicin utbildning stockholm
så mycket bättre säsong 1 cd
posta latte orari

NIS-Direktivet - Combitech.se

MSB:s vägledning om grundläggande it-säkerhetsåtgärder. funktionalitetMSB 180829 Föreskrifter om info säkerhet för lev av samhällsviktiga tjänster.

Granskning av informationssäkerhet - Medarbetarwebben på

fram regler i form av föreskrifter och villkor för fysiskt skydd och informationssäkerhet. Den 4-5 september genomförs konferensen Informationssäkerhet för offentlig sektor Föreskrifter från MSB skärper krav på myndigheters  föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet, MSBFS 2016:1.

Syftet är att öka medvetenhet om informations- och cybersäkerhetsfrågor. 11. mar 2021 Mer enn 4.500 deltakere var påmeldt Sikkerhetskonferansen 2021.