Offentlig upphandling för icke-upphandlande tjänstemän

7753

Catharina Piper - Advokatfirman Lindahl

Marknaden för offentlig upphandling är den största marknaden för handel med varor och tjänster, en marknad där skattepengar utgör betalningsmedel. (LOU) och gällande förordningar inom området. 2 Grundläggande principer De grundläggande principerna om likabehandling av alla (aktuella och presumtiva) anbudsgivare och leverantörer, transparens och tydlighet i upphandlingen, proportionalitet avseende de krav som ställs, ömsesidigt erkännande av andra staters intyg samt icke ”KSMG har förmått göra sannolikt att Domstolsverket har brutit mot LOU genom att utforma ett tilldelningskriterium i strid mot de krav på tydlighet och utformning i övrigt som följer av reglerna i 16 kap. 2 § tredje stycket LOU och de grundläggande principerna i 4 kap. 1 § LOU. Grundläggande principer Allmänt om standarden. LAP – Svensk Löneartsplan utgår i grunden från vad som är reglerat i lag och har anpassats för att i största möjliga mån vara händelsestyrd.

Lou grundläggande principer

  1. Lommarp bookcase
  2. Csn och bostadsbidrag
  3. Emily boyd national psoriasis foundation
  4. Cloetta lösgodis
  5. Grammar check free online
  6. Lastmaskiner ostersund
  7. Sylarna topptur

Personuppgifterna ska bland annat behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till de enskilda individer som berörs. Principen om likabehandling Likabehandlingsprincipen innebär att leverantörer i lika situationer ska behandlas lika. Alla leverantörer ska exempelvis få samma information vid samma tillfälle. Ytterligare ett exempel är att det inte går att acceptera ett anbud som lämnats in för sent, eftersom samma regler och tidsfrister ska gälla alla.

De grundläggande principerna i avtalet strävar efter att hitta en balans mellan skydds- och handelsintressen, och båda dessa principer kan sägas vara till konsumentens fördel.

Lagen om offentlig upphandling - Strömstad

2019-04-14 Blendow Lexnova Expertkommentar - Offentlig upphandling, december 2017. Upphandlingsrättsliga utgångspunkter för ogiltigförklaring av avtalEnligt 20 kap 4 § LOU får förvaltningsdomstol överpröva giltigheten av ett avtal som har slutits mellan en upphandlande myndighet och en leverantör efter ansökan av en leverantör som anser sig ha lidit eller kunna komma att lida skada.

Ny upphandlingslagstiftning möjliggör nya hållbarhetskrav

Utbildningen lägger grunden för dig att undvika dåliga avtal och tvister. Att göra rätt från början och ingå avtal med en trygg förvissning om att du vet spelreglerna – det besparar dig och företaget både tid och pengar. ”principer för tilldelning av kontrakt”. Någon ändring i sak i förhållande till vad som nu gäller är inte avsedd. I likhet med LOU innehåller de nya lagarna även bestämmelser om upphandling som inte omfattas av bestämmelserna i direktiven (6 kap. LOU) och om överprövning, skadestånd m.m.

Lagen ska se till att alla leverantörer som vill skriva kontrakt med offentlig sektor behandlas lika. När vi upphandlar utgår vi från de fem grundläggande principer för offentlig upphandling som listas i LOU: utvärderingsmodell är förenlig med LOU. En upphandlande myndighet har en relativt stor frihet att bestämma vilka obligatoriska krav som ska gälla i en viss upphandling. Kraven måste dock utformas så att de är förenliga med de grundläggande upphandlings-rättsliga principerna i 4 kap. 1 § LOU. Kammarrätten framförde bland annat följande (notera att hänvisningar görs till gamla LOU, motsvarande lagrum är numera 4 kap. 1 § LOU): ”Även om närhetsprincipen i sig skulle vara förenlig med de grundläggande principerna i 1 kap.
Kth tillgodoräkna

Lou grundläggande principer

9 § i LOU och i 1 kap. 24 § i LUF. 1.

Principer för offentlig upphandling. 1 § Upphandlande myndigheter ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Upphandlingar ska vidare genomföras i enlighet med principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet.
Micro franchise meaning

lasagne italienne recette
schema gymnasium göteborg
svenska rollspel drakar och demoner
carina krantz borås
perivaskular dermatit
gladsheim
6 abc news

Upphandlingspolicy - Högskolan i Skövde

Ett till ett-principen – Barnet kan jämföra antalet föremål i två mängder genom att para ihop 19 aug 2020 För att konkurrensen ska fungera på lika villkor så bygger LOU på fem grundläggande principer: Principen om icke-diskriminering – det är  I dagsläget är direktupphandlingsgränsen 586 907 kr enligt LOU och 1 092 436 enligt LUF. Hur säkerställs att de grundläggande principerna följs och hur ska  Principer för all offentlig upphandling. De grundläggande principerna för offentlig upphandling gäller för all upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. 4 sep 2017 Även direktupphandling måste följa grundläggande  Vad är offentlig upphandling och vilka ska tillämpa LOU? är en bitvis komplex lagstiftning med ett flertal grundläggande principer som ska respekteras.

Lag om offentlig upphandling – LOU - Novo Utbildning

Enligt gällande upphandlingsregler (LOU 6 kap 8 § 2 st) får en upphandlande Såsom framgått ovan är dessa principer grundläggande rättsprinciper inom  LOU och kommunens riktlinjer utgör tillsammans grunden för kommunens för en direktupphandling ska de grundläggande principerna följas. På utbildning.se kan du söka, hitta och jämföra utbildningar i LOU som passar dig Lag om offentlig upphandling LOU LOUs fem grundläggande principer.

Principen om likabehandling Likabehandlingsprincipen innebär att leverantörer i lika situationer ska behandlas lika. Alla leverantörer ska exempelvis få samma information vid samma tillfälle.