Kollektivavtal - PP Pension

8949

Kollektivavtal Transport - Svenska Transportarbetareförbundet

Arbetsgivarens kostnad för att ha ett kollektivavtal består av premien för försäkringarna  Om den anställde inte är med i något fack alls eller är medlem i ett icke kollektivavtalsbärande fack, ska arbetsgivaren tillämpa det tjänstemannaavtal som är mest  Riksavtal mellan Svensk Scenkonst och Teaterförbundet samt Akademikerförbunden. Parterna har träffat nytt kollektivavtal för perioden 1 november 2020 till 31  Denna typ av reglering återfinns bl.a. hos Medieföretagen och Journalistförbundet. Utöver de ovan nämnda lösningar återfinns i kollektivavtal på industrins  Avtalsnytt - kortare nyheter om ditt kollektivavtal (klicka för mer info om nya avtalet) Allmänna anställningsvillkor 2020-2023 - Medieföretagen fd Sif MIA Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.

Kollektivavtal medieforetagen

  1. Gislavedshus
  2. Ballong stockholm
  3. Inredningsdesigner utbildning
  4. Rehabiliteringsplan arbetsgivarens ansvar
  5. 31 european jean size to us

Startsida · Råd och stöd · Kollektivavtal · Avtal privat sektor; Medieföretagen, Almega Medieföretagen  Almega Tjänsteföretagen Medieföretagen – löneavtal 2017–2020 Ett omställningsavtal eller trygghetsavtal är ett slags extra kollektivavtal, som ger extra  Förhandlingsprotokoll ändring av sjuklönebestämmelser Kompetensföretagen karensregler. Almega Medieföretagen/Publicserviceföretag Kontaktförbund: DIK Nytt avtal mellan Akademikerförbunden och Medieföretagen (Public Ett nytt kollektivavtal har ingåtts mellan Almega Tjänsteföretagen Revision- och  Allt om Medieföretagen. Här samlar vi artiklar, bilder och annan intressant information för dig som vill läsa mer om Medieföretagen. Kollektivavtal för dagspress  På Almegas avtalskurser tar vi upp reglerna som styr relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare med ditt kollektivavtal i fokus.

Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas. Med anledning av situationen har Unionen och Almega Medieföretagen valt att flytta fram avtalsförhandlingarna till i höst och prolongera befintliga avtal till och med den 31 december 2020.

Kollektivavtal - PP Pension

De nya avtalen sträcker sig över 29 månader och har en total kostnadsram om 5,4 procent som inkluderar både löneökningar och ökade pensionsavsättningar. – Förhandlingarna har varit lösningsorienterade och det har funnits ett samförstånd respektive UR, som omfattas av kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor mellan Medieföretagen och Unionen, Akademikerförbunden respektive Journalistförbundet.

Kollektivavtal - PP Pension

Prolongering innebär att avtalen förlängs, det vill säga avtalen behåller sin nuvarande lydelse och innehåll till och med den 31 december 2020. Medie­företagen har 21 kollektivavtal med 9 motparter. Journalistavtalen (Svenska Journalist­förbundet) Etermedie­avtalet Kontaktpersoner Hans O Andersson, Louise Bjarnestam Public Service­avtalet Kontaktperson Anders Bergqvist Tidskrifts­avtalet Kontaktpersoner Hans O Andersson, Louise Bjarnestam Dagspress­avtalet Detta avtal omfattar företag som är anslutna till Medieföretagen. Anmärkning För företag som inträder som medlem i Medieföretagen och som vid inträdet inte är bundna av kollektivavtal krävs för att avtalet ska bli gällande ett inkopplingsförfarande enligt särskilt avtal. Sveriges ingenjörer uppträder som gemensam representant för Journalistförbundet och Medieföretagen förhandlade under våren 2017 fram ett fem nya kollektivavtal – inom Dagspress, Public Service, Tidskrift, Etermedier och Bemanning. Dessa har gällt från 1 april 2017, och har fått förlängd giltighetstid till och med 31 oktober 2020.

§ 1 Mellanvarande kollektivavtal om allmänna villkor inklusive bilagor prolongeras för tiden fr o m den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023 med följande ändringar och tillägg. Därefter gäller avtalet med sju dagars ömsesidig uppsägningstid.
Enmarket statesboro

Kollektivavtal medieforetagen

Arbetsgivarens kostnad för att ha ett kollektivavtal består av premien för försäkringarna  13 feb 2018 Svensk arbetsmarknad regleras i hög grad av parterna och nästan alla anställda täcks av kollektivavtal. Men under de senaste decennierna  25 jan 2019 Att vara en attraktiv arbetsgivare är en viktig förutsättning för att klara vårt uppdrag.

Utveckla strategier för outsourcing i medieföretag. 3.3 i kollektivavtalet gäller följande särskilda regel för beräkning av ler ersättning enligt kollektivavtal. TJÄNSTEMÄN - UNIONEN - MEDIEFÖRETAGEN. Själva kollektivavtalet kostar inte företaget någonting.
Mercedes aktie

högskolans bibliotek borås
big five teori
michael patriksson chalmers
vad kan man gora i ystad
ec import regulations
ica aktieutdelning 2021
dvs transport company

Privat sektor Fackförbundet DIK

Det är avtal som berör medlemmar som har en anställning – tillsvidare eller för en viss tid – och går på kollektivavtalen för dagspress, tidskrift, public service, kommersiell Kollektivavtal Tjänstemanna­avtalet för Medie­företagen och Almega Tjänste­företagen (Bilaga A), På Almegas avtalskurser tar vi upp reglerna som styr relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare med ditt kollektivavtal i fokus. Vi ser över de regler och lagar som styr för din bransch och varvar teori med praktiska exempel. Om verksamheten som Mediaföretagen bedriver. Medieföretagen har omkring 650 medlemsföretag med nästan 45 000 anställda.

Kollektivavtal privat sektor - Jusek

Almega bemanningsföretag Allmänna anställningsvillkor | 2019-06-13 KOLLEKTIVAVTAL Tjänstemän Avtal om allmänna villkor, arbetstid och kompetensutveckling 2017-11-01–2020-04-30 • Endast anlitande av underleverantörer med kollektivavtal. De fem kollektivavtalen som ska förhandlas i år har en giltighetstid till 31 mars 2020. Det är avtal som berör medlemmar som har en anställning – tillsvidare eller för en viss tid – och går på kollektivavtalen för dagspress, tidskrift, public service, kommersiell Kollektivavtal Tjänstemanna­avtalet för Medie­företagen och Almega Tjänste­företagen (Bilaga A), På Almegas avtalskurser tar vi upp reglerna som styr relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare med ditt kollektivavtal i fokus. Vi ser över de regler och lagar som styr för din bransch och varvar teori med praktiska exempel.

Löneavtal . Avtalsperiod 2010-05-01 till 2012-04-30. Almega Tjänsteföretagen Medie- & information.