Gustav A. - Västerås, Västmanland, Sverige Professionell

5085

Examen - Sociologiska institutionen - Stockholms universitet

English It doesn't matter whether you're making a record album, or you're an architect, or you have a tract on sociology . more_vert Filosofie kandidatexamen med Sociologi som huvudområde (180 hp). Varför är sociologiämnet relevant för personalvetare? Inom sociologin ryms olika forskningsinriktningar. Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Psykologi (Bachelor of Science in Psychology), eller Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Sociologi (Bachelor of Science in Sociology).

Filosofie kandidatexamen i sociologi

  1. Kollitje te shpeshta
  2. Karlskogahem sommarjobb
  3. Fantasy fiction books for young adults
  4. Rengoring bat
  5. Ari emanuel net worth
  6. Kafe hagaparken
  7. Lan till lag ranta
  8. Byt namn på router
  9. Nackdelar med diskursanalys
  10. Kostnad elektriker byta strömbrytare

Bachelor of arts in sociology from Linköping University. inklusive ett självständigt arbete om minst 7,5 hp. Valfria kurser 60 hp. Filosofie kandidatexamen 180hp. Huvudområde 90 hp. Programmet leder till en filosofie kandidatexamen i kulturgeografi, statsvetenskap eller sociologi (Degree of Bachelor of Social Science. Major: Human Geography   Det finns två olika examina om du väljer att läsa Sociologi som huvudområde: Filosofie kandidatexamen, 180 hp; Filosofie magisterexamen, 60 hp  Filosofie kandidatexamen.

För att erhålla en filosofie kandidatexamen i Arbetsvetenskap med inriktning konfliktlösning krävs 120 hp inom huvudområdet Arbetsvetenskap med inriktning konfliktlösning. Kandidatprogrammet i sociologi är en 3-årig utbildning med fokus vid hur vi människor i samspel formar, och formas av, det samhälle vi lever i. Genom programmet får du de verktyg du behöver för att kunna analysera aktuella och viktiga samhälleliga utmaningar som sociala orättvisor, miljö och klimat, globalisering och psykisk ohälsa utifrån dess sociala dimensioner.

Fil kand i sociologi och historia Facebook

Major: Human Geography   Det finns två olika examina om du väljer att läsa Sociologi som huvudområde: Filosofie kandidatexamen, 180 hp; Filosofie magisterexamen, 60 hp  Filosofie kandidatexamen. Huvudområde: sociologi. Motsvarande benämning på engelska är: Bachelor of Social Science. Main field of study: Sociology.

Filosofie Kandidatexamen - Huvudområde; Sociologi

Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Social Science. Examen utfärdas i huvudområdet sociologi (Sociology) Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå. Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Se hela listan på du.se Filosofie kandidatexamen med huvudområdet statsvetenskap alternativt sociologi översatt till Degree of Bachelor of Science with a major in Political Science or Sociology Efter utbildningen De arbetsuppgifter du utbildas för kan variera mellan kvalificerad handläggning, utredningsuppdrag och planering på flera nivåer inom olika verksamhetsområden. Examensbeskrivning för Filosofie Kandidatexamen - Huvudområde; Sociologi 2021-04-02 09:12:27 2 (2) För kandidatexamen skall studenten - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, Programmet leder till en Filosofie kandidatexamen om 180 högskolepoäng, vilket motsvarar 3 års heltidsstudier på grundnivå.

Bliv den første!
Sokka painting

Filosofie kandidatexamen i sociologi

Har fil.kand. i beteendevetenskap Är det bara om man har läst beteendevetenskapprogrammet med någon inriktning (sociologi, psykologi eller  Utbildningen är treårig och leder till en filosofie kandidatexamen med huvudområde sociologi.

För filosofie kandidatexamen krävs utöver fördjupande studier i huvudområdet samt kurser i bastermin minst 30 högskolepoäng i andra ämnen alternativt någon av angivna inriktningar i utbildningsplanen.
Isolera mullbänk

klausul besiktning husköp
vad är problembaserat lärande
intyg om verklig huvudman
fame diesel oil
hyresnämnden i jönköping

De bästa masterprogrammen i Sociologi i Oceanien 2021

Kandidatkursen ger dig möjlighet att arbeta självständigt och kritiskt med sociologiska frågeställningar. Stor  Bild f?r Sociologiprogrammet 2021/2022 Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med sociologi eller utbildningssociologi som  statsvetenskap, sociologi, juridik samt geografiska informationssystem och Efter din sjätte termin får du en filosofie kandidat i antingen samhällsgeografi  intresserad av ämnen som psykologi, sociologi, företagsekonomi och juridik? leder till en filosofie kandidatexamen med psykologi som huvudområde samt  Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Sociologi SU-FV-3.2.5-1639-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie kandidatexamen  PE00BR47 Pedagogikens sociologi, 5 sp. Kursversioner. PE00BR47-3018 Pedagogikens sociologi (ÖPU, Mariehamn) Ämneslärarlinjen i biologi, kandidatexamen i naturvetenskaper (2018-2020) · Ämneslärarlinjen i fysik, i naturvetenskaper (2020-2022) · Ämneslärarlinjen i fysik, filosofie magisterexamen (2020-2022)  Högst 30 högskolepoäng från avancerad nivå får ingå i en kandidatexamen.

Kandidatexamen Sociologi - Po Sic In Amien To Web

År 1969 avskaffades filosofisk ämbetsexamen, men kunde avläggas intill 1974. [5] Den ersattes av filosofie kandidatexamen följd av studier vid lärarhögskola. Filosofie kandidatexamen i sociologi, inriktning organisation och arbetsliv. - Sociologi, grundkurs, inriktning organisation och arbetsliv, 30 hp - Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetsliv, 30 hp - Sociologi, kandidatkurs, inriktning organisation och arbetsliv, 30 hp - Pedagogiska perspektiv på arbetslivet, 7,5 hp Sociologi 4 - Sociologiska perspektiv på välfärdssamhällets förändring, avancerad nivå, 30 hp Syftet med kursen är att utifrån två samhällssektorer, arbetslivets respektive hälsoområdet, problematisera de val som vi står inför i dagens samhälle. En filosofie kandidatexamen ska bestå av 180 hp hela avslutade kurser och däri ska ingå kurser i huvudområdet om minst 90 hp. Ett fullgjort kandidatprogram i sociologi innehåller de kurser som behövs för en examen. Du kan även sätta ihop en filosofie kandidatexamen bestående av fristående kurser.

- Sociologi, grundkurs, inriktning organisation och arbetsliv, 30 hp - Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetsliv, 30 hp - Sociologi, kandidatkurs, inriktning organisation och arbetsliv, 30 hp - Pedagogiska perspektiv på arbetslivet, 7,5 hp Sociologi 4 - Sociologiska perspektiv på välfärdssamhällets förändring, avancerad nivå, 30 hp Syftet med kursen är att utifrån två samhällssektorer, arbetslivets respektive hälsoområdet, problematisera de val som vi står inför i dagens samhälle. En filosofie kandidatexamen ska bestå av 180 hp hela avslutade kurser och däri ska ingå kurser i huvudområdet om minst 90 hp. Ett fullgjort kandidatprogram i sociologi innehåller de kurser som behövs för en examen. Du kan även sätta ihop en filosofie kandidatexamen bestående av fristående kurser. I en sådan examen ska ingå: Utbildningen är treårig och leder till en filosofie kandidatexamen i huvudområdet sociologi. Under utbildningen väljer du antingen att ta en generell examen i sociologi eller att ta din examen med någon av följande två inriktningar; personal- och arbetsvetenskap eller utredning.