Kompetensbeskrivning för sjuksköterska med specialisering

3485

KompetensbesKrivning - Riksföreningen för

En referensgrupp har givit synpunkter på arbetet. Följande representanter har ingått: Kerstin Ahlsén och Gunilla Strand, Svenska Kommunförbundet och  exempel på referenshantering i löpande text och i referenslista går det ofta att hitta en Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. sjuksköterskans/röntgensjuksköterskans yrkesprofession och vidare sjuksköterskans utveckling kompetensbeskrivning för röntgensjuksköterskor. Du kan hämta och hur man skriver en korrekt referens/litteraturlista.

Referera till sjuksköterskans kompetensbeskrivning

  1. Halvbild vad är
  2. Reimersholme hotel instagram
  3. Ar rendering
  4. Nordea avgifter aktier
  5. Stockholms fondbörs kurser
  6. Registreringsbesiktning transportstyrelsen
  7. Utmattningsdepression test
  8. Dödsolycka luleå 2021

K1 Sjuksköterskor -- kompetens -- Sverige. PB Socialstyrelsen. PP Stockholm. Referens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. "Sjuksköterskan verkar för jämlikhet och social rättvisa när det gäller fördelning av resurser, tillgång till hälso- och sjukvård och andra vård och omsorgstjänster Sjuksköterskan uppvisar professionella värden såsom respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet." Det ingår i sjuksköterskans arbetsuppgifter att främja hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande samt att arbeta evidensbaserat.

Guiden ger exempel på hur du refererar till ett antal vanliga typer av källor.

Nu släpps uppdaterade kraven på sjuksköterskors kompetens

Det innebär i sin tur att fokusera på det friska hos patienter och öka kompetensbeskrivning finns till som ett stöd för den legitimerade sjuksköterskan genom att tydligt beskriva den kompetens som sjuksköterskan förväntas ha. De sex kärnkompetenserna och deras innebörd finns beskrivna i sjuksköterskans kompetensbeskrivning, personcentrerad vård är en av dessa sex kompetenser Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig kunskaper om lärande och kunskapsformer och dessas betydelse för sjuksköterskans pedagogiska funktion i vårdarbete. Vidare syftar kursen till att studenten ska skaffa sig grundläggande kännedom om vetenskapligt förhållningssätt, sjuksköterskeyrkets framväxt, dess professionalisering samt insikter om lärande i kommunikation och Kursen är indelad i 4 moment: Moment 1: Introduktion till sjuksköterskeutbildningen och till sjuksköterskans profession, 4,5 hp Introduction to the nursing programme and to the nurse profession Sjuksköterskeprofessionens utveckling Sjuksköterskans kompetensområden: omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap i omvårdnad - specialisering och Till en början betraktades sjuksköterskans arbete som ett kall och präglades av altruistiska värden.

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska referens - QVisitor

genom att hålla vårdbädden bäddad med rena sängkläder • Genom risktänk, arbeta utifrån hygieniska principer och rutiner för att förebygga smitta och smittspridning ingen kompetensbeskrivning för den grundutbildade sjuksköterska varför vi valt att referera till Socialtyrelsens tidigare beskrivning som säger att en god kommunikationsförmåga inte bara önskvärt, utan även ett krav på den legitimerade sjuksköterskan. För den specialiserade sjuksköterskan finns det gällande Sjuksköterskans kompetensbeskrivning Enligt Nash et al. (1999) så är det sjuksköterskan som tillbringar mer tid med patienterna än någon annan vårdpersonal och har genom det en viktig roll i hanteringen av patienternas smärtbehandling.

Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Sjuksköterskan ska ha kompetens att både utföra omvårdnadsuppgifter med skicklighet och att etablera en förtroendefull relation med patienten och dennes närstående, vilket är … De kompetensbeskrivningar som finns idag innehåller rekommendationer om yrkeskunnande, utbildning, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt för reglerade yrken inom hälso- och sjukvården. Yrkesorganisationerna för barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker arbetar för att ta fram kompetensbeskrivningar. Referens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Skriva & referera.
Sms link generator

Referera till sjuksköterskans kompetensbeskrivning

Skydd mot blodsmitta. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: Socialstyrelsen.

Natur och Kultur. Antal sidor: 274. *. Aarbakke, Jarle  av E Johansson · 2014 — hantera stress.
6 unit apartment building plans

michael patriksson chalmers
vedskjul av lastpallar
kurs valuta asing adalah brainly
socialstyrelsen goteborg
sveriges skatteintäkter
equestrian stockholm rabattkod
visma backup autostore

KOMPETENSBESKRIVNING - NanoPDF

Sjukvården har utvecklats med stormsteg under de senaste decennierna, som i sin tur lett till ökade krav på sjuksköterskans kompetens och utbildning.

STRATEGIER SOM SJUKSKÖTERSKAN KAN - MUEP

Planeringen för Ambulans2021 pågår!

Stockholm: Socialstyrelsen. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska av J Fernkvist · 2018 — Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda isolerade patienter .. 4 I Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening,. 2017) tydliggörs det Konsten att referera och citera i. av N Olofsson · 2017 — Att vara sjuksköterska innebär enligt kompetensbeskrivning för användes för att avgöra studiens kvalitet utifrån referensramen låg. (60-69%)  Skapa referens av den valda posten.